de Vier Gebroeders Herwijnen-

Daar staan ze. Op het dek van hun schip “de Vier Gebroeders” uit Herwijnen. Onze voorouders waarmee we de geschiedenis van onze familie beginnen: Pieter Blom en Anna van Dusseldorp.

Ze zijn niet onze oudste voorouders, maar sommigen van onze huidige familie hebben ze nog gekend. Maar het zijn de oudste voorouders waarvan wij afbeeldingen hebben. Bovendien markeren zij de overgang van het schippersbestaan naar het wonen en werken op de vaste wal. Voor hen betekende dat ook de overgang van Herwijnen naar de Amsterdamse Jordaan.

Waarom deden ze dat? Het schippersbestaan zal ongetwijfeld arm geweest zijn, want dat waren de meeste schippers. Maar in de Jordaan was het ook armoe en wel, eind negentiende eeuw, van het ergste soort: Sloppen en krotten, een open riool, grote gezinnen wonend in kleine, kale, vaak onverwarmde en vochtige ruimtes.

En toch wisten Pieter en Anna in die Jordaan een redelijk welvarend bestaan op te bouwen. Hoe hebben ze ‘m dat gelapt? Misschien omdat ze aardappels verkochten. Volksvoedsel nr. 1. De aardappels werden ook rechtstreeks vanaf het schip verkocht, maar of dat ook nog gebeurde nadat Pieter een aardappelwinkel op de vaste wal begon?

De foto is uit 1890 of 1910. Het schip ligt in de Prinsengracht, tussen de nrs. 825 en 835. En dit, moeilijk herkenbaar, zijn ze:

.uitsnede van de Vier Gebroeders met namen

Pieter Blom (dan 22 jaar) op het voordek, Anna van Dusseldorp (ook 22 jaar) is de toekomstige vrouw van Pieter (ze trouwden in 1893), daarnaast Jacob Blom, ook een broer van Pieter en op het achterdek Anneke Bijl, nicht van Pieter. Tenminste: als de foto uit 1910 is, want in 1890 was ze pas 2 jaar en dan moet het dus een ander zijn op deze foto.

En verder zien we Anna en zittend Dirkje Maas, de moeder van Anna. Zij moet dan 41 jaar oud zijn. Of dus 61 als de foto uit 1910 is. 
Allemaal zijn ze geboren in Herwijnen. Dat was in die tijd niet altijd vanzelfsprekend. Als een schipperse moest gaan bevallen bleef het schip korte tijd in de dichtstbij zijnde haven liggen. Daar werd de jongste telg ingeschreven in het geboorteregister en daarna werd er al weer snel verder gevaren.

Pieter en Anna zouden het schip erven van de ouders van Anna, dus van Dirkje Maas en Antonie van Dusseldorp. Maar wat is er met het schip gebeurd, toen Pieter en Anna in 1893 op de wal gingen wonen?

De opbouw van deze website

1. STAMBOMEN EN KWARTIERSTATEN

We beginnen deze website met de stambomen van de twee families waaruit onze voorouders Pieter Blom en Anna van Dusseldorp stammen. Uit die stambomen zullen veel dwarsverbanden blijken. De Blommen behoorden tot het strenge christelijk-gereformeerde geloof, waarvan de kerk midden in de Jordaan stond en er werd veel binnen die geloofsgemeenschap getrouwd. Aangetrouwde familieleden met de naam van Dusseldorp, Peppink of De Groot (zie: www.degroot-juist-altona.com) kwamen veel voor.

2. PIETER BLOM EN ANNA VAN DUSSELDORP

Dan volgt eerst de geschiedenis van Pieter en Anna, die hun schip zouden verlaten en zich definitief in de Amsterdamse Jordaan zouden vestigen alwaar ze een aardappelzaak begonnen.

3. DE KINDEREN VAN PIETER EN ANNA

Ze hadden 5 kinderen. Vier  zonen: Piet, Toon, Albert, Dirk, Arnold en één dochter: Dirkje, die vaak Zus genoemd werd En via deze kinderen volgen  we de kleinkinderen, achterkleinkinderen en dan de jongste generatie van onze familie, de achterachterkleinkinderen.

4. DE REUNIES

In 2008 begon de eerste reünie. D.w.z. het was eigenlijk geen reünie, maar een samenkomst van een aantal familieleden vanwege de aanstaande dood van Pieter Blom. Eén van de vele Pieten, maar dat leggen we op de betreffende pagina wel uit. De eerste echte reünie was in Herwijnen in 2009. Herwijnen: de geboorteplaats van veel van onze voorouders. Daarna elk jaar weer een reünie: Amsterdam, Utrecht, Den Bosch, Alphen a.d. Rijn, Delft, Hengelo en in 2016 in Appeltern. Steeds weer georganiseerd door andere familieleden en met een gemiddelde opkomst van zo’n 50 mensen, waarvan steeds veel van de jongste generatie.

5. ONZE FAMILIE VAN VOOR ANNA EN PIETER

Het is moeilijk om informatie te achterhalen van onze voorouders. Geen foto’s, weinig documenten. De archieven van Herwijnen en omliggende dorpen waar ze vandaan komen liggen in Gorkum en dat archief moet grotendeels ontsloten en gedigitaliseerd worden. Maar de voornaamste reden waarom we weinig documenten hebben over onze voorouders is omdat de meesten schippers waren. En die konden meestal niet lezen en schrijven. Dat had je op het water niet nodig en naar school gaan als schipperskind was er natuurlijk ook niet bij.  Voor de stamboom konden we trug gaan tot 1610. Omstreeks die tijd werd waarschijnlijk onze oudst bekende voorvader, Hendrik Blom, geboren.

6. HERWIJNEN

In dit hoofdstuk kort iets over de geschiedenis van Herwijnen en twee dorpen waaruit onze familie, niet alleen de Blommen maar ook de Van Dusseldorps, kwamen: Helouw en Zuidichem

7. AANVULLENDE DOCUMENTEN EN FOTO’S

Op een aantal pagina’s zullen we verwijzen naar dit hoofdstuk waarin we aanvullende informatie geven en dit om de website leesbaar te houden. Via links wordt je doorverwezen naar deze pagina.

 

Bij een website over de Blommenfamilie mag een foto van de Westertoren natuurlijk niet ontbreken. De kerk zou een belangrijke rol spelen in het leven van veel Blommen. Het tijdperk van de chr. Gereformeerde Kerk aan de Lauriersgracht was voor velen van hen toen voorbij. De tijd van dominee Buskes en hervormingen in de kerk speelden een rol. Het is niet voor niets dat deze foto zou staan op het overlijdensbericht van Pieter Blom (Een van de vele Pieter’s, maar hier wordt bedoeld Pieter, zoon van Dirk, die weer een zoon was van Pieter Blom en Anna van Dusseldorp)

de westertoren aan de voet van de jordaan (427x640)

AAN DE VOET VAN DE OUDE WESTER

Ik ben er als kindje geboren
Ik heb er gestoeid en gespeeld
Ik heb er m’n hartje verloren
Ik heb er veel leed meegedeeld

En waar ik kom, op de aarde
Al is het ook ver hier vandaan
Dan zal ik steeds van je vertellen
Van die mooie, die fijne Jordaan

refr.:
Aan de voet van die mooie Wester
Heb ik vaak in gedachten gestaan
‘k Heb er dikwijls staan te dromen
Van die mooie, die fijne Jordaan

Ik droom van de bruggen en grachten

De geraniums edel van kleur
De porter in donkeren nachten
De schillenman jofel van geur

Ik hoor ze nog schreeuwen die knapen.                                                                                                                                                                                                                                                        Van mosselen fijn in het zuur
Het water dat droop langs me tanden
En me hartje geraakte vol vuur

refr.

En komen er ook grijze haren
De rimpels van zorgen misschien
Toch blijf ik zo fier als een tijger
Toch wil ik jou eenmaal nog zien En klinkt straks het klokje van scheiden
Al moet ik straks kreupel ook gaan
Om waar ik ben geboren te sterven
In jouw fijne, en fiere Jordaan

www.youtube.com/watch?v=49vmTOkGP-A
nog een keer doorklikken om bij de melodie te komen

 


Contact

Wilt u met ons contact opnemen over deze website? Dat kan. Ons emailadres is: