Een reunie in Den Bosch. Georganiseerd door Ronald (zoon van Sonja en Ernst Blom) en zijn partner Eveline Vervoort.

Wat verwacht je dan in die stad? Nou Bosche Bollen natuurlijk. En er staat een grote kathedraal.

Maar wat we niet verwacht hadden en een grote verrassing bleek is dat Den Bosch een groot ondergronds waternet heeft: de Binnendieze.

Uit Wikipedia:

Omdat de stad in het verleden nauwelijks ruimte had zich uit te breiden, is in de loop van de tijd een groot deel van de Binnendieze overkluisd, dat wil zeggen overbouwd met huizen. De beken waren (en zijn) daardoor nog nauwelijks als zodanig te herkennen. De ontwikkeling is hier dus heel anders geweest dan bij Hollandse steden, waar de grachten voor de huizen liepen. De beken gingen steeds meer fungeren als riool. De populatie knaagdieren moest in toom gehouden worden door speciale rattenvangers die de beesten met gekookte aardappels lokten om ze in het duister letterlijk aan de haak te slaan. Halverwege de 20e eeuw besloot men het water te dempen, maar vanwege het unieke karakter is hiertegen verzet ontstaan. Toen dit succes had is men in 1973 met de restauratie begonnen. De restauratie was klaar in het najaar van 1998.

Bij het ontstaan van de stad moet er al een groot aantal vertakkingen geweest zijn, waartussen donken waren opgewaaid. Het begin van ‘s-Hertogenbosch was een omwalling van de Markt die op een donk ligt. Toen werden al meteen kunstmatige lopen gegraven die dienden als eerste stadsgracht. Later werden ten behoeve van de doorstroming, goed voor scheepvaart en ontwatering, een aantal doorsteken gegraven. Zo ontstond een waar doolhof van ongeveer twaalf kilometer lengte, waarvan nu bijna een derde resteert: 3630 meter, 1290 meter daarvan overkluisd. Bij bouwprojecten worden nog regelmatig in vergetelheid geraakte vertakkingen herontdekt.

We gingen dus varen Niet zo gek toch voor een voorheen uitgebreide schippersfamilie?

 

Jan Blom

Jan Blom. Hij zou er deze reunie niet meer bij zijn. Kort na de vorige reunie, waar het hem al niet meer lukte om aanwezig te zijn, overleed hij op 27 juni 2011. En natuurljik mistten we hem erg ook deze keer. Jan: mensvriend.

En wie er ook niet meer bij zou zijn was Kees Blom. Zoon van Arnold en Bep Blom uit Huizen (NH). Kees overleed op 7 nov. 2012 op 71 jarige leeftijd. Graag had hij nog een reunie bijgewoond. Kees heeft jarenlang als stuurman op de grote vaart gevaren. Niet zo verwonderlijk met een vader die ook een sterke band met het water had (de roeisport)

 

We begonnen natuurlijk met Bosche Bollen. Hier aan tafel Hamidou, Hans en Wil , Dick, Roelie en Peter

Hier Hans Pijlman en Roos de Groot met documenten

Wil had oude documenten mee genomen, zoals testamenten, overlijdensberichten, marinepapieren van opa Pieter Blom. Al die documenten staan op deze website.

Na deBosche Bollen, wachtend op de boot in de kou

vlnr. Roelie de Weerd, Ab Blom, Peter de Groot, Dick Blom
v.l.n.r.. Peter de Groot, Dick , Wil , Eveline en Gerda Blom
vlnr. Jan Blom uit Dokkum, Marianne, Herma en Sonja Blom, Vicky de Groot

We varen onder de huizen en winkels door. Eeuwen geschiedenis gaan aan ons voorbij. We passeren afslagen waar we met deze boot niet doorheen kunnen. De gidsen vertellen ons de geschiedenis van de Dieze en Den Bosch en Eveline weet te vertellen wanneer we onder haar werkplek doorvaren. We varen gedeeltelijk ook buitenom, langs de stadswallen van Den Bosch

 

 

 

 

 

’s Middags hebben we een paar uur “vrij” en kunnen gaan winkelen in Den Bosch en uiteraard ook de St. Jans kathedraal bezoeken. Iets over de geschiedenis van deze kerk met dank aan Wikipedia:

De Sint-Janskathedraal wordt veelal beschouwd als het hoogtepunt van de Brabantse gotiek. De kathedraal imponeert door zijn omvang en enorme rijkdom aan beeldhouwwerk. Uniek in Nederland zijn de dubbele luchtbogen en uniek in de wereld zijn de 96 luchtboogfiguren. De kathedraal werd oorspronkelijk als parochiekerk gebouwd en werd in 1366 tot kapittelkerk en in 1559 tot kathedraal van het nieuwe Bisdom ‘s-Hertogenbosch verheven. De kathedraal kreeg op 22 juni 1929 de eretitel basiliek.
Op de plek waar nu de Sint-Jan staat, stond eerst een romaanse kerk. De bouw hiervan startte vermoedelijk in 1220 en duurde tot 1340. Rond 1370, mogelijk na de verheffing tot kapittelkerk, begon men deze kerk echter geleidelijk aan te vervangen door een nieuwe kerk in gotische stijl.. De gotische Sint-Jan kwam gereed omstreeks 1530. Deze gotische Sint-Jan is als het ware over haar voorganger heen gebouwd. Er zijn nog steeds delen van de romaanse kerk bewaard gebleven.
Opvallend aan de Sint-Jan is vooral de ongewoon rijke versiering met beeldhouwwerk aan de buitenkant.. Binnen en buiten zijn er in totaal zo’n 600 beelden. Koor en schip worden geschraagd door een dubbele rij luchtbogen, iets wat in Nederland verder niet voorkomt. Het interieur is weids door de vijf beuken van het schip, maar de hoogte is een beetje gedrongen vergeleken met grote gotische kathedralen: het middenschip is bijna 28 meter hoog.
Na de val van de Spaanse vesting ‘s-Hertogenbosch werd op woensdag 19 september 1629 een eerste hervormde dienst gehouden. De katholieke erediensten werden verboden. De Sint-Jan werd protestants.
Keizer Napoleon Bonaparte was in mei 1810 in ‘s-Hertogenbosch. Hij ontving hier een delegatie van Bossche katholieken. Hem werd duidelijk gemaakt, dat de overgrote meerderheid van de bevolking katholiek was. Hij gaf hierop resoluut de kerk terug aan de katholieken en zei: Het bisdom ‘s-Hertogenbosch werd heropgericht.
Bij de laatste restauratie is op een lege console een beeld van een engel toegevoegd, met een modern tintje: de engel draagt een broek en is via een mobiele telefoon in gesprek. Deze engel is het laatste werk van beeldhouwer Ton Mooy voor deze kathedraal, die de mobiele telefoon voorzag van slechts één toets, voor een directe verbinding met God.[7] Een anoniem echtpaar opende een telefoonlijn voor het beeld waarop mensen een persoonlijk verhaal aan de engel kwijt kunnen, maar ook het kerkbestuur van de Sint-Jan gaf de engel een telefoonnummer, 0900-7468526. Via dit laatstgenoemde nummer krijgt de luisteraar informatie over de kathedraal

l bezoeken. Iets over de geschiedenis van deze kerk met dank aan wikipedia:

De Sint-Janskathedraal wordt veelal beschouwd als het hoogtepunt van de Brabantse gotiek. De kathedraal imponeert door zijn omvang en enorme rijkdom aan beeldhouwwerk. Uniek in Nederland zijn de dubbele luchtbogen en uniek in de wereld zijn de 96 luchtboogfiguren. De kathedraal werd oorspronkelijk als parochiekerk gebouwd en werd in 1366 tot kapittelkerk en in 1559 tot kathedraal van het nieuwe Bisdom ‘s-Hertogenbosch verheven. De kathedraal kreeg op 22 juni 1929 de eretitel basiliek.
Op de plek waar nu de Sint-Jan staat, stond eerst een romaanse kerk. De bouw hiervan startte vermoedelijk in 1220 en duurde tot 1340. Rond 1370, mogelijk na de verheffing tot kapittelkerk, begon men deze kerk echter geleidelijk aan te vervangen door een nieuwe kerk in gotische stijl.. De gotische Sint-Jan kwam gereed omstreeks 1530. Deze gotische Sint-Jan is als het ware over haar voorganger heen gebouwd. Er zijn nog steeds delen van de romaanse kerk bewaard gebleven.
Opvallend aan de Sint-Jan is vooral de ongewoon rijke versiering met beeldhouwwerk aan de buitenkant.. Binnen en buiten zijn er in totaal zo’n 600 beelden. Koor en schip worden geschraagd door een dubbele rij luchtbogen, iets wat in Nederland verder niet voorkomt. Het interieur is weids door de vijf beuken van het schip, maar de hoogte is een beetje gedrongen vergeleken met grote gotische kathedralen: het middenschip is bijna 28 meter hoog.
Na de val van de Spaanse vesting ‘s-Hertogenbosch werd op woensdag 19 september 1629 een eerste hervormde dienst gehouden. De katholieke erediensten werden verboden. De Sint-Jan werd protestants.
Keizer Napoleon Bonaparte was in mei 1810 in ‘s-Hertogenbosch. Hij ontving hier een delegatie van Bossche katholieken. Hem werd duidelijk gemaakt, dat de overgrote meerderheid van de bevolking katholiek was. Hij gaf hierop resoluut de kerk terug aan de katholieken en zei: Het bisdom ‘s-Hertogenbosch werd heropgericht.
Bij de laatste restauratie is op een lege console een beeld van een engel toegevoegd, met een modern tintje: de engel draagt een broek en is via een mobiele telefoon in gesprek. Deze engel is het laatste werk van beeldhouwer Ton Mooy voor deze kathedraal, die de mobiele telefoon voorzag van slechts één toets, voor een directe verbinding met God.[7] Een anoniem echtpaar opende een telefoonlijn voor het beeld waarop mensen een persoonlijk verhaal aan de engel kwijt kunnen, maar ook het kerkbestuur van de Sint-Jan gaf de engel een telefoonnummer, 0900-7468526. Via dit laatstgenoemde nummer krijgt de luisteraar informatie over de kathedraal

blom-bellen “U zit op het altaar”, zei een heel katholieke mevrouw. Wisten wij veel. Woedend liep ze weg. Op-het-altaar zittend Peter en Lettie en staand Herma

 

 

 

 

 

 

En na de vaartocht met z’n allen lunchen!

Ab, Anneke en Ernst Blom
o.a. Ronald Blom, Rob Haak, Abel Blom