trouwdag Carel de Groot en Dirkje blom

 

Deze website gaat vooral over de Blommenfamilie. Dus we beginnen vooral met de jeugdjaren van Dirkje. Meer over de geschiedenis van haar latere echtgenoot Carel Willem vind je op de website over de familie de Groot. Klik daarvoor hier. Maar we beginnen met de geboortehuizen van beiden, want ze woonden vlak bij elkaar in  de Jordaan. En gingen naar dezelfde Christ. Geref. Kerk aan de Lauriersgracht. Ook in de  Jordaan.  Op deze website is een aparte pagina over de  ouders van Dirkje. Klik hier.

Het geboortehuis van Dirkje. Ze woondemet haar 4 broers boven de aardappelwinkel van haar vader, die je hier in de deuropening ziet staan samen met z’n hond
Dirkje Blom in 1912
Dirkje in 1915 (6 jaar oud) met haar moeder

Maar door haar ouders werd ze wel naar de beste huishoudschool van Amsterdam gestuurd: De ” Amsterdamsche Huishoudschool” aan het Zandpad, in het Vondelpark. Een school die toen al beroemd was.

amsterdamsche huishoudschool 1935
Amsterdamse_Huishoudschool

De school is vandaag de dag in gebruik als jeugdherberg >

< De Amsterdamsche Huishoudschool in 1935. Dirkje moet er in het begin van de jaren 20 van de vorige eeuw op gezeten hebben

Dirkje in 1915 in Muiderberg

Afscheidsfoto geslaagden Herv. Kweekschool in Amsterdam. Recht tegenover de Hollandse Schouwburg waar vandaan in de 2e Wereldoorlog Joden afgevoerd werden naar de vernietingskampen. Naast de school was de kleuterschool en verzetsmensen wisten te voorkomen dat vele kinderen in de Hollandse Schouwburg terecht kwamen, maar via deze school wisten te ontkomen aan de vernietingskampen. Tientallen jaren later zou Carel’s jongste zoon Peter 2 jaar op deze kweekschool vertoeven, maar dat werd geen succes. Carel heeft zich er toen over verbaasd dat Peter onderwijzer wilde worden. Hij kreeg gelijk. De school is nu een museum over de Jodenvervolging.

 

 

 

 

 

Dirkje en Carel trouwde in 1934 . In het jaar daarop maakte ze hun huwelijksreis naar de Eifel in Duitsland. Dat was dus midden in de nazitijd, maar dat scheen voor hen toen geen beletsel te zijn. Wat wist men toen in Nderland van wat zich al in Duitsland afspeelde? Ook andere familieleden maakte in die tijd dezelfde reis. Het echtpaar was toen nog streng gelovig en dat geloof overheerste toen nog kennelijk de politieke ontwikkelingen in Europa. Ze gingen wonen aan de Geuzenkade. Toen waren er even genoeg huizen te huur in Amsterdam. Als ze het huis zouden huren zou het gratis opnieuw voor ze behangen worden. Carel was inmiddels aan het werk als onderwijzer op een, uiteraard, christelijke school, maar Carel stemde toen al SDAP. Ze hadden bij z’n aanstelling vergeten te vragen op welke partij hij stemde, want dat had toen natuurlijk de ARP moeten zijn. Aan de Geuzenkade werd in 1936 hun eerste zoon geboren, die ook Carel Willem ging heten. 

 En in 1939 werd hun tweede zoon geboren: Bob

In 1940 werd Carel gemobiliseerd en moest het gezin verhuizen naar Alkmaar. Inmiddels was de tweede zoon geboren: Bob, 1939, die vernoemd was naar z’n oom Bab. In 1943 moest Carel tot aan het eind van de Tweede Wereldoorlog doorbrengen in een Duits krijgsgevangenkamp. Dirkje heeft die jaren in haar eentje moeten zorgen voor haar twee kinderen. Ze verbleef toen soms bij haar broer Dirk in Amsterdam en soms bij familie in Geldermalsen en woonde inmiddels in de Hofwijckstraat 6 in Amsterdam-West. Broer Dirk had een groentewinkel en volgens de geruchten leverde hij zowel aan de Duitsers als aan onderduikers en zat hij in de zwarte handel. Arm had ie het in ieder geval niet.

De persoonlijke geschiedenis van haar man Carel in Duitse gevangenschap beschrijven we op de website www.degroot-juist-altona.com . In 2016 zijn Bob en Peter naar de plaatsen geweest waar hun vader gevangen heeft gezeten. We hebben onze daar opgedane informatie op een aanvullende pagina gezet, die je hier vindt

Nadat Carel in krijgsgevengenschap genomen was moest Dirkje het alleen redden met haar twee kinderen. Tijdens die periode verbleven ze bij familie in Geldermalsen en bij de familie Adams in Lunteren

Na de oorlog

 

 

In mei 1945 kwam Carel sr. terug uit het krijgsgevangenkamp. Z’n zoon Bob zou hij maar kort zien. Bob bleek TBC te hebben en werd met de trein naar sanatoria in Zwitserland gebracht. Daar zou hij in verschillende sanatoria blijven tot na de zomer van 1947. Het jaar  waarin zijn naamgever en oom Bab in maart overleed en in januari was Bob’s jongste broertje Peter geboren. Over het verblijf van Bob in Zwitserland hebben we een aparte pagina gemaakt. Klik hier om daar naar toe te gaan

Hofwijkstr nr. 6 aug-1940.

Het gezin was kort voor de oorlog verhuisd  van Alkmaar naar de Hofwijckstraat in Amsterdam-west. Toen de stadsgrens van Amsterdam

MARY

Het gezin heeft enige tijd een stiefdochter in huis gehad. Ze heette Mary en verbleef in het Amsterdamse Weeshuis, waar ze opgenomen was vanwege problemen in haar  haar ouderlijk gezin. We hebben drie foto’s van haar:

 

 

 

DE VAKANTIES!

Het gezin de Groot ging zomers vaak op vakantie. Naar Schoorl, Alkmaar,Vorden, familie in Geldermalsen, Vierakkers: van twee vakanties hebben we een foto:

 

 

Carel Willem als leerkracht bij het lager onderwijs, na de oorlog

 

Carel Willem begon na de oorlog als onderwijzer aan de prinses Beatrixschool in de J.M. Coenenstraat. Hij werd in 1948 benoemd tot hoofd van de Van Lennepschool en zou daar tien jaar blijven. Ook zijn zoon Peter heeft twee jaar op deze school gezeten en reisde elke dag mee in de auto van één van de onderwijzererssen die ook in West woonde.In 1958 stapte hij over naar de ULO Noord school op aandringen van Van der Hoeven, die daar al een paar jaar eerder was begonnen.
Waarom het gezin niet naar Zuid verhuisde is niet echt bekend, vermoed wordt dat Ma de Groot daar niet voor voelde. Het was dus elke dag heen en weer fietsen van West naar Zuid en vice versa.
In 1958, bij de overgang van Carel Willem naar Noord, verhuisde het gezin wel: naar de Kamperfoelieweg in een huizenblok van de ‘Amsterdamsche Coöperatieve Onderwijzers Bouwvereeniging’.

PAGINA IN ONTWIKKELING

Save

Save