STAMBOMEN EN KWARTIERSTATEN

Op deze pagina zullen wij de stambomen vermelden van Anna van Dusseldorp en Pieter Blom. Die van Anna stopt op het moment dat zij met Pieter trouwt en dan gaat de gezamenlijke stamboom verder tot op de dag  van vandaag, dus tot de jongste telgen van onze familie. Uit de derde generatie voorouders van Anna en Pieter blijkt iets opmerkelijks: ze blijken dezelfde voorvader te hebben, namelijk Willem Cornelisz Blom (gedoopt  in 1667), maar ze hebben een verschillende “voor”moeder, respectievelijk Jenneke Ariens de Jongh en Barbara Lammerts.

.In veel stambomen wordt de mannelijke lijn gevolgd. Dat leek ons niet meer van deze tijd. Vandaar dat we zowel de stamboom van Anna van Dusseldorp als die van Pieter Blom vermelden. En ook bij hun afstammelingen doen we dat voor alle Blommen, dus volgen we de mannelijke en vrouwelijke lijn. Dat het in deze tijd ,waarin we vaak met afschuw of onbegrip kijken naar de behandeling van vrouwen in een deel van de moslimwereld en  een partij als de SGP, nog niet zo lang geleden is dat vrouwen een tweederangs positie hadden, mag blijken uit de tekst in het huwelijksstamboek van Bab de Groot, die later zou trouwen met Duifje Kooij.

Onze dank gaat uit naar Ronald de Groot (achterneef van Peter, zoon van Dirkje Blom), die de stambomen voor ons uitgezocht heeft.Veel uitzoekwerk is ook gedaan door wijlen Jan Blom (zoon van Piet Blom en Hil Peppink).Hoe verder je terug gaat in de tijd, hoe onbetrouwbaarder gegevens worden. Bij twijfel hebben wij de gegevens gevolgd die Jan verzameld had omdat die het meest volledig en gedetailleerd waren.

Familieverbanden

De families Maas, Blom, van Dusseldorp, de Groot en Peppink waren meerdere keren met elkaar verbonden. Men kende elkaar van dezelfde, christelijk-gereformeerde kerk, men kwam tot het einde van de 19 eeuw uit hetzelfde  dorp, Herwijnen, en men had toen hetzelfde beroep, schipper.

Bijv.: de families Blom waren met de familie van Dusseldorp verbonden via Hendrik Willems Blom (geboren 1701) en Dirkje Aarts van Dusseldorp (geboren idem), overgrootmoeder Dirkje Maas ( geboren 1849) en Antonie van Dusseldorp (geboren 1846), Pieter Blom (geboren in 1868) en Anna van Dusseldorp (geboren idem) en de families Blom en de Groot waren met elkaar verbonden via Hil Blom, geboren Peppink en To de Groot, geboren  Peppink en via Annie Blom en haar verloofde Barend (Bab) de Groot.

Hil en To waren tante en nicht van elkaar. To (geboren 1913) sprak Hil (geboren 1900) dan ook aan met “tante” en “u”, terwijl het leeftijdsverschil (13 jaar) niet erg groot was, zoals uit bijgaande brief blijkt. Erg dol op Amsterdam,
waar ze jaren gewoond heeft, bleek To niet meer te zijn

Verwarrende namen

Veel familieleden hadden dezelfde voornaam. De namen Dirk of Dick, Piet of Pieter en Jan kwamen veel voor. Daarom enige toelichting en dat doen we beginnend bij de stamboom van Anna van Dusseldorp en we  beginnen waar een vaak herhaalde naam voor het eerst in de geschiedenis van onze familie voorkomt.

De naam Dirk, Dick:

> Die komen we voor het eerst voor bij Dirkske Bijl, uit 1729.
> En daarna bij Dirkje Maas (1849), gehuwd met Antonie van Dusseldorp en moeder van Anna van Dusseldorp. Zij krijgen maar liefst 3 kinderen met de naam Dirkje. Dat kwam vroeger veel vaker voor, omdat kinderen
vroeg overleden. Het volgende kind kreeg dan de naam van het vorige. Alle drie deze Dirkjes hebben trouwens maar kort geleefd (tussen 1879 en 1886). Zie daarvoor de stamboom van Anna. Zoiets zien we ook bij de
gegevens van Maaike van Dusseldorp ((1860), de zus van Antonie van Dusseldorp , die de vader is van Anna. Maaike heeft maar liefst 4 kinderen gehad met de naam Anne Bijl en 2 met de naam Walravina Bijl. Het zegt
alles over de enorme kindersterfte, maar of het ook iets zegt over het welvaartspeil van deze voorouders? Schippers waren immers arm. dat weten we.
> De volgende naam is die van Dirk (1895), zoon van Anna en Pieter Blom. Zij hadden nog een zoon met de naam Dirk en wel Dirk Arnold(1903) en tevens hadden ze een dochter met de naam Dirkje (1909).
> Hun zoon Piet (1901)zou een zoon krijgen met de naam Dick (1938).

In de stamboom van Pieter Blom komen we nog de naam tegen van Dirkske (1748), Derkje (1790) en Dirk Blom (1842).

De naam Pieter, Piet, Peter:

De meest voorkomende naam in onze familie. We beginnen weer bij de stamboom van Anna van Disseldorp.

> De naam Peter komen voor het eerst tegen in 1666: Peter Jacobs van Dusseldorp en dan pas weer bij Anna’s echtgenoot Pieter.

In de stamboom van Pieter Blom komt de naam veel voor:

> De eerste is Peter Willems Blom (1698) en dan weer een Peter Willems Blom in 1724. Beiden zoons van dezelfde vader, maar een andere moeder.
> De volgende is Peter Cornelisse Blom (1762)
> De naam Pieter komt voor het eerst voor in 1809, dan weer bij de tante van Anna: haar echtgenoot Pieter Bijl (1856) en hun dochter Pieternella ((1899) en dan weer in 1896: onze (over-)grootvader Pieter Blom, 
gehuwd met Anna van Dusseldorp.
> Hun zonen Pieter (1909) en Dirk ((1896) krijgen beiden een zoon die ze Piet noemen. Piet van Pieter werd geboren in 1934 en Piet de zoon van Dirk in 1924. 
> En hun dochter Dirkje krijgt een zoon die ze Peter (1947) noemt.
> Piet, (de zoon van Dirk, de zoon van Pieter en Anna) krijgt een zoon die hij Peter(1959) noemt.

De naam Jan, Jantje

> Jantje Willems Blom (1695) is in de derde generatie de eerste met die naam en dan pas in de zesde generatie Jantje Blom (1803) en haar broer Jan Blom (1808).
> De eerste die de naam dan weer gebruiken zijn de zonen Pieter en Albert van Pieter en Anna. Hun kleinzoon Jan van zoon Pieter wordt geboren in 1939 en die van Albert in 1934.
> Jan, zoon van Pieter, noemt zijn eerste zoon Jan Hiddo (1965)

Een slagveld

Als je de stambomen leest van de 18e en 19e eeuw schrik je van de kindersterfte. Grote gezinnen maar weinig kinderen bleven in leven. Twee voorbeelden:

1. Bij de stamboom van Anna van Dusseldorp, die trouwde met Pieter Blom, staat bij de achtste generatie onder nr. 14 Dirkje Maas drie keer de naam van Dirkje van Dusseldorp. De eerste overleed binnen een jaar. 
De tweede idem en de derde Dirkje leefde 1 1/2 jaar
2. Bij dezelfde stamboom komen we bij de 8e generatie onder nr. 13 eerder Jacob van Dusseldorp (geboren 1792) en zijn vrouw Petronella de Bruijn (geboren 1795) tegen. Ze kregen 11 kinderen. 7 daarvan werden
nog geen 10 jaar. Slechts 2 leefden langer. Moeder Petronella zelf werd, ondanks die 11 kinderen, bijna 70 jaar oud.

Die grote kindersterfte was natuurlijk niet uniek voor onze familie.Het was een algemeen verschijnsel. In de 19e eeuw leefden de mensen gemiddeld 35 jaar en begin 20e eeuw was dat 50 jaar. In de 19e eeuw was 45%
van de bevolking straatarm en leefden een ellendig leven. Er is geen reden om te veronderstellen dat dat voor onze familie toen anders gold.

Klik naar de volgende pagina’s voor de stambomen en kwartierstaten:

> STAMBOOM ANNA VAN DUSSELDORP

> STAMBOOM PIETER BLOM

> KWARTIERSTATEN VAN DE BLOMMEN

 

 

Huwelijken

In de stambomen komen uiteraard de geboorten voor, maar natuurlijk ook de huwelijken Van de huwelijken van de kinderen van Pieter Blom en Anna van Dusseldorp zijn aardig wat foto’s en documenten bewaard gebleven. Het patroon was steeds hetzelfde: de menukaart met foto’s van bruid en bruidegom, Na afloop liet iedereen z’n menukaart rond gaan en alle aanwezigen zetten dan hun handtekening daarop. En zo hebben we van alle kinderen van Pieter en Anna, hun huwelijkspartners, schoonouders en alle aanwezige familieleden hun handtekening. Ook maakte men een bundel met feestliederen. Daarin voornamelijk de psalmen die gezongen werden. In hele noten en uiteraard geen gezangen want dat deed men toen niet in de christ. geref. kerk. Vaste prik was ook een z.g. “tafelwet” waarin, op een voor die tijd, grappige wijze verteld werd hoe je je moest gedragen Maar ook voordrachten.
Later, eind twintiger, begin dertiger jaren, toen er 12 1/2 en 25 jarige huwelijksfeesten gevierd werden, werd de toon wat losser. We vermoeden dat onderstaande voordracht uit die tijd stamt:
meneel Zimmelman                                                                                        (nelgens kan ik tloost en lust vinden/ Ja zoo gaat het keel op keel.)

reageren: