Hier onder de registratiekaart van Albert in de Scheveningse gevangenis. Het C-nr. is het nummer van zijn cel.

img017

img019 (Geoptimaliseerd)

IV A 3 is de afdeling waar onder hij viel:
En Hadler is de SD man waar hij onder viel. Dit is de kaart van Hadler, die na de oorlog gefusilleerd is voor moord op geallieerde piloten:
De kaarten van Albert en Hadler zijn afkomstig uit het archief van het NIOD (Ned. Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudie te Amsterdam. De nieuwe naam van het instituut van Lou de Jong): www.niod.nl